Avvik


Avvikshåndtering med varslingsfunksjonalitet. Avvik registreres, kommenteres og dokumenteres enkelt med bilder. Alt kan gjøres via. mobiltelefonen, og de ansvarlige kan varsles med e-post direkte fra Digitech. Avviket kan også lagres som en PDF og sendes. Prosjektleder og administrasjons-brukere får automatisk beskjed når en medarbeider ute på byggeplass registrerer ett avvik.