Personvernerklæring

Behandlingsansvarlig

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi samler inn og bruker (behandler) personopplysninger i virksomheten vår. DIGITECH AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for behandlingen.

Vår kontaktinformasjon er:

DIGITECH ASForretningsadresse: VERDAL, Tømmermannsvegen 7A, Norge, 7657Organisasjonsnummer: 920560210E-postadresse: support@digitech.no

Vi tar personvernet ditt på alvor og vi har tatt flere grep for å sikre at vi gir deg tydelig informasjon om hvordan vi behandler dataene dine, og hvilke rettigheter du har. Hvis du føler at noe er uklart eller mangler, må du ikke nøle med å kontakte oss.

Rettighetene dine

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om eller vil benytte deg av en av dine rettigheter. Du har krav på svar senest innen 30 dager. Les mer påDatatilsynets sider.

 • Innsyn i og retting av egne opplysninger: Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg, og be oss om å rette opplysninger som ikke er riktige.
 • Sletting eller begrensning: I noen situasjoner kan du be oss om å slette og/eller begrense behandlingen av opplysninger om deg selv, men vi kan ikke slette data vi er pålagt å behandle.
 • Protestere mot en behandling: Dersom vi behandler opplysninger om deg på bakgrunn av berettiget interesse, har du rett til å protestere på det.
 • Dataportabilitet: Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig.
 • Du har også rett til å trekke samtykket ditt tilbake når som helst.
 • Hvis du ikke er fornøyd med behandlingen av dataene dine kan du klage til Datatilsynet, men vi håper at du vil si i fra direkte til oss først så vi kan prøve å løse saken for deg på en god måte.

Hvem vi behandler personopplysninger om

Vi behandler personopplysninger om:

 • Navn
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Kunder
 • Potensielle kunder
 • Ansatte
 • Tidligere ansatte

Hvordan vi samler inn personopplysninger

Det er frivillig å oppgi personopplysninger til oss, men for å kunne gjennomføre en handel trenger vi imidlertid en rekke opplysninger fra deg.

Vi behandler personopplysninger når du:

 • kjøper våre produkter/tjenester
 • er leverandør eller samarbeidspartner av oss

Formål, rettslig grunnlag og lagring

Etter personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 kan en behandle personopplysninger på bakgrunn av:

 • Ditt samtykke
 • En avtale vi har inngått
 • En rettslig forpliktelse vi har
 • For å verne den registrertes eller en annen fysisk persons vitale interesser
 • For å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet
 • En berettiget interesse vi mener at vi har

Som hovedregel skal ikke personopplysninger behandles og oppbevares lenger enn nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Hvis vi behandler personopplysningene dine på bakgrunn av en berettiget interesse vi mener at vi har, kan du protestere på behandlingen ved å kontakte oss. Vi vil da vurdere protesten din og gi deg snarlig tilbakemelding.

For å overholde dette har vi årlige GDPR-revisjoner der vi formelt vurderer og går gjennom personvernarbeidet vårt. Hensikten er å endre, oppdatere og om nødvendig slette personopplysninger.

Vi beholder data så lenge vi er pålagt til det etter gjeldende juridiske forpliktelser, for eksempel relatert til regnskaps, skatte- eller ansattelovgivning, og/eller andre relevante regler og forskrifter. Du kan når som helst kontakte oss hvis du ønsker at vi skal slutte å behandle eller slette personopplysningene dine, men merk at vi ikke kan slette personopplysninger vi er rettslig forpliktet til å behandle.

Vi har rutiner for å sikre at personopplysninger blir slettet fra alle relevante systemer når vi ikke lenger har et formål og/eller et rettslig grunnlag for å fortsette å behandle dem.

Regnskapsmateriale oppbevares inntil fem år, etter reglene i bokføringsloven.

Slik behandler vi personopplysninger

Her beskriver vi i detalj når og hvordan vi behandler personopplysningene dine, til hvilke formål, på hvilket rettslig grunnlag og hvor lenge.Vi behandler personopplysninger når:

Du kjøper våre produkter og tjenester

Når du kjøper produkter og tjenester fra oss behandler vi personopplysninger som navn, kontaktinformasjon, bestillings- og betalingsinformasjon og kjøpshistorikk.

Formålet er å kunne levere produkter og tjenester til deg etter bestilling/kjøp, for ha en historikk over solgte produkter og tjenester og ellers å administrere og følge opp kundeforholdet med deg.

Det rettslige grunnlaget kan være:

 • En avtale vi har inngått.
 • En rettslig forpliktelse vi har, etter blant annet bokførings- og skatteloven.

Markedsføring i eksisterende kundeforhold

Når du blir kunde hos oss behandler vi personopplysninger som nevnt over. Dersom du har et eksisterende kundeforhold hos oss vil vi kunne sende deg markedsføring på e-post og SMS, i tråd med markedsføringsloven § 15. Det rettslige grunnlaget vil da være berettiget interesse, men kan også være samtykke.

Formålet med markedsføringen er å kunne yte god kundeservice.

Du kan når som helst melde deg av markedsføring på e-post og SMS. Informasjon om hvordan du melder deg av angis i alle e-poster og SMS-er vi sender som er knyttet til markedsføring.

Opplysningene behandles så lenge kundeforholdet eksisterer, eller til du melder deg av markedsføringslisten.

Du er en leverandør eller samarbeider med oss

Når du inngår en avtale med oss enten som leverandør, samarbeidspartner eller databehandler, behandler vi personopplysninger som navn, kontaktinformasjon og korrespondanse.

Formålet er å kunne inngå en avtale med deg og det rettslige grunnlaget kan være:

 • Ditt samtykke.
 • En avtale vi har inngått.
 • En berettiget interesse vi mener at vi har.

Opplysningene oppbevares så lenge vi har en pågående relasjon. Vi behandler personopplysninger knyttet til generell korrespondanse og kommunikasjon som beskrevet over.

Hvem vi deler personopplysninger med

For å kunne drive virksomheten vår effektivt og sikkert, er vi noen ganger nødt til å dele personopplysningene dine med parter som:

 • Databehandlere: leverandører av ulike tjenester som behandler personopplysningene dine på våre vegne*
 • Offentlige myndigheter vi er pliktig å rapportere til

Vi krever at alle vi deler personopplysningene dine med sikrer dataene dine i henhold til god informasjonssikkerhet og etter kravene i personvernforordningen. Vi inngår databehandleravtale med alle som behandler data på våre vegne, og taushetserklæringer etter behov.

 • Vi bruker databehandlere for:
 • skylagring
 • bokføring, regnskap og fakturering

På grunn av sikkerhet har vi ikke spesifisert disse ved navn, men ta gjerne kontakt med oss hvis du vil vite mer.

Sikkerhet

Vi tar informasjonssikkerhet på alvor, og vi vil alltid gjøre vårt ytterste for å ivareta personopplysningene dine på best mulig måte.Blant annet bruker vi:

 • sterke passord
 • kryptering av data
 • tilgangskontroll
 • sikkerhetskopiering
 • tofaktorautentisering

for å sikre dataene våre og hindre at uvedkommende får tilgang til å se, endre, slette eller på noen måter påvirke dataene vi oppbevarer, inkludert personopplysningene dine.

Vi bruker kun anerkjente leverandører av IT- og administrasjonstjenester som webhotell, sikkerhet på nettsiden og PC, virusprogram, e-postleverandør, sikkerhetskopiering, og mer. Vi tillater kun andre å få innsyn i og/eller behandle personopplysningene dine i henhold til våre instruksjoner, og kun der det er strengt nødvendig (f.eks. ved IT-support).

Vi har etablert rutiner for håndtering av brudd på datasikkerhet, og vi vil, ved avvik, sende avviksmelding til Datatilsynet innen 72 timer etter oppdaget brudd. Dersom bruddet medfører høy personvernrisiko, vil vi også varsle berørte registrerte.

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert: 31.01.2024